Summa Technologiae Polish WL 1984

From Lemopedia
Jump to: navigation, search
Summa T.jpg


title: Summa Technologiae
original (Polish) title: Summa Technologiae
English title: Summa Technologiae
language: Polish
country: Poland
place: Lublin
form: book
publisher: Wydawnictwo Lubelskie
publication date: 1984
edition: fourthcover: soft
cover by: Zbigniew Czarnecki
afterword: Stanisław Lem
pages: 352

ISBN: 83-222-0269-5
print-run: 50000
series:


Content: I Dylematy.

II Dwie ewolucje: Wstęp. Podobieństwa. Różnice. Pierwsza przyczyna. Kilka naiwnych pytań.

III Cywilizacje kosmiczne: Sformułowanie problemu. Sformułowanie metody. Statystyka cywilizacji kosmicznych. Katastrofizm kosmiczny. Metateoria cudów. Unikalność człowieka. Inteligencja: przypadek czy konieczność? Hipotezy. Votum separatum. Perspektywy.

IV Intelelektronika: Powrót na ziemię. Bomba megabitowa. Wielka gra. Mity nauki. Wzmacniacz inteligencji. Czarna skrzynka. O moralności homeostatów. Niebezpieczeństwa elektrokracji. Cybernetyka i socjologia. Wiara i informacja. Metafizyka eksperymentalna. Wierzenia elektromózgów. Duch w maszynie. Kłopoty z informacją . Wątpliwości i antynomie.

V Prolegomena wszechmocy: Przed chaosem. Chaos i ład. Scylla i Chybryda, czyli o umiarze. Milczenie Konstruktora. Szaleństwo z metodą. Nowy Linneusz, czyli o systematyce. Modele i rzeczywistość. Plagiaty i kreacje. Obszar imitologii.

VI Fantomologia: Podstawy fantomatyki. Maszyna fantomatyczna. Fantomatyka obwodowa i centralna. Granice fantomatyki. Cerebromatyka. Teletaksja i fantoplikacja. Osobowość i informacja.

VII Stwarzanie światów: Wstęp. Hodowla informacji. Inżynieria językowa. Inżynieria transcendencji. Inżynieria kosmogoniczna.

VIII Paszkwil na ewolucję. Wstęp. Rekonstrukcja gatunku. Konstrukcja życia. Konstrukcja śmierci. Konstrukcja świadomości. Konstrukcje oparte na błędach. Bionika i biocybernetyka. Oczami Konstruktora. Rekonstrukcja człowieka. Cyborgizacja. Maszyna autoewolucyjna. Zjawiska pozazmysłowe.

IX Zakończenie. Przypisy. Literatura omawiana w tekście. Posłowie "Dwadzieścia lat później".