Star Diaries Russian Tekst 1994

From Lemopedia
Jump to: navigation, search
Star Diaries Russian Tekst 1994.jpg


title: Sobranie sochineniy
original (Polish) title: Dzienniki gwiazdowe
English title: Star Diaries
language: Russian
country: Russia
place: Moscow
form: book
publisher: Tekst
publication date: 1994
volume: 7
edition:

translators: Kovalevskiy V.; Shirokov F.; Levshin I.
translator: Bobyr Z.
translator2: Dushenko K.
translator3: Bruskin D.
translator4: Ermonskiy A.
translator5: Velichko F.
cover: hard
cover by: Galiev V.
illustrator: L.Denisenko, V.Chernievskiy
pages: 432

ISBN: 5-87106-060-9
print-run: 100000
series:

Nr +090 a Content in Polish: Wstęp; Wstęp; Wstęp do poszerzonego Wydania; Nota informacyjna; Podróż siódma; Podróż ósma; Podróż jedenasta; Podróż dwunasta; Podróż trzynasta; Podróż czternasta; Podróż osiemnasta; Podróż dwudziesta; Podróż dwudziesta pierwsza; Podróż dwudziesta druga; Podróż dwudziesta trzecia; Podróż dwudziesta czwarta; Podróż dwudziesta piąta; Podróż dwudziesta ósma; Pożytek ze smoka; Ze wspomnień Ijona Tichego. I; Ze wspomnień Ijona Tichego. II; Ze wspomnień Ijona Tichego. III; Ze wspomnień Ijona Tichego. IV; Ze wspomnień Ijona Tichego. V (Tragedia pralnicza); Zakład doktora Vliperdiusa; Doktor Diagoras; Ratujmy kosmos (List otwarty Ijona Tichego); Profesor A.Dońda