Star Diaries Polish WL 1982

From Lemopedia
Revision as of 16:57, 1 December 2011 by Olkapolka (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Dzienniki Gwiazdowe.jpg


title: Dzienniki gwiazdowe
original (Polish) title: Dzienniki gwiazdowe
English title: Star Diaries, the
language: Polish
country: Poland
place: Cracow
form: book
publisher: Wydawnictwo Literackie
publication date: 1982
edition: secondcover: hard
cover by: Władysław Targosz
pages: 524

ISBN: 83-08-00847-X
print-run: 50350
series: WL Dzieła


Content: Przedmowa.(fikcyjna). Wstęp. [I.] Z Dzienników gwiazdowych Ijona Tichego: Podróż siódma. Podróż ósma. Podróż jedenasta. Podróż dwunasta. Podróż trzynasta. Podróż czternasta. Podróż osiemnasta. Podróż dwudziesta. Podróż dwudziesta pierwsza. Podróż dwudziesta druga. Podróż dwudziesta trzecia. Podróż dwudziesta czwarta. Podróż dwudziesta piąta. Podróż dwudziesta ósma.

[II.] Ze wspomnień Ijona Tichego: I-IV, V (tragedia pralnicza).

[III.] Zakład doktora Vliperdiusa.

[IV.] Doktor Diagoras.

[V.] Ratujmy kosmos (List otwarty Ijona Tichego).

[VI.] Profesor A. Dońda (Ze wspomnień Ijona Tichego).