Science Fiction and Futurology v.2 Polish WL 1989

From Lemopedia
Jump to: navigation, search
Fantfut-lit-1989.jpg


title: Fantastyka i futurologia
original (Polish) title: Fantastyka i futurologia
English title: Science Fiction and Futurology
language: Polish
country: Poland
place: Cracow
form: book
publisher: Wydawnictwo Literackie
publication date: 1989
volume: 2
edition: thirdcover: hard
cover by: Władysław Targosz
foreword: Stanisław Lem
afterword: Jerzy Jarzębski
pages: 610

ISBN: 8308019080
print-run: 10350
series: WL Dzieła
dimensions: 19cm


Content: T.1: Przedmowa. Przedmowa do wydania II. Wprowadzenie. Struktury: Język dzieła literackiego. Świat dzieła literackiego. Struktury kreacji literackiej. Od strukturalizmu do tradycjonalizmu. Socjologia science-fiction. Przypisy.

T.2: Pola problemowe fantastyki: Katastrofa. Roboty i ludzie. Kosmos i fantastyka. Metafizyka science fiction i futurologia wiary. Erotyka i seks. Człowiek i nadczłowiek. Remanent. Eksperyment w science-fiction. Od Bradbury'ego do ""New wave"". Utopia i futurologia. Zakończenie metafuturologiczne. Zakończenie metafantastyczne. Posłowie. Przypisy. Skorowidz nazwisk.