Difference between revisions of "Małgorzata Szpakowska"

From Lemopedia
Jump to: navigation, search
Line 13: Line 13:
 
| education                = University of Warsaw
 
| education                = University of Warsaw
 
| alma_mater                = University of Warsaw
 
| alma_mater                = University of Warsaw
| occupation                = Profesor zwyczajny w Zakładzie Historii Kultury Instytutu Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
+
| occupation                = Professor ordinarius at the Institute of Cultural History at the Institute of Polish Culture, Polish Language Studies, University of Warsaw.
 
| notable_works            = ''Światopogląd Stanisława Ignacego Witkiewicza'' (1976), ''O kulturze i znachorach'' (1983), [[Dyskusje ze Stanisławem Lemem|''Dyskusje ze Stanisławem Lemem'']] (1996)
 
| notable_works            = ''Światopogląd Stanisława Ignacego Witkiewicza'' (1976), ''O kulturze i znachorach'' (1983), [[Dyskusje ze Stanisławem Lemem|''Dyskusje ze Stanisławem Lemem'']] (1996)
 
| awards                    = The Kościelski Foundation Award
 
| awards                    = The Kościelski Foundation Award
Line 19: Line 19:
 
| footnotes                =  
 
| footnotes                =  
 
}}
 
}}
'''Małgorzata Szpakowska''' - kulturoznawca, krytyk literacki, historyk literatury.
+
'''Małgorzata Szpakowska''' - scientific specialty: The science of culture, history of ideas, history of the 20th century culture, anthropology of body
  
Profesor zwyczajny w Zakładzie Historii Kultury Instytutu Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.  
+
Professor ordinarius at the Institute of Cultural History at the Institute of Polish Culture, Polish Language Studies, University of Warsaw.  
  
Doktorat uzyskała w roku, habilitacje w Instytucie Badań Literackich PAN w 1996 roku, od 2004 roku profesor zwyczajny.
+
Ph.D.: 1975, Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences
 +
Habilitation: 1996, University of Warsaw
 +
Professor: 2004
  
Główne zainteresowania naukowe: kulturoznawstwo, historia idei, historia kultury XX wieku, przemiany obyczaju w XX wieku i zagadnienia samowiedzy obyczajowej, antropologia ciała (punkty przecięcia natury i kultury w sferze odżywiania, seksu, zdrowia, choroby etc.) oraz krytyka teatralna.
+
Basic areas of research: History of the 20th century culture, anthropology of body, culture vs nature in the domains of food, sex, health, and illness, of customs and their awareness in the 20th century, theatre criticism
  
  
== Wybrane publikacje ==
+
== Major publications ==
 
* ''Światopogląd Stanisława Ignacego Witkiewicza'' (1976)
 
* ''Światopogląd Stanisława Ignacego Witkiewicza'' (1976)
 
* ''O kulturze i znachorach'' (1983)
 
* ''O kulturze i znachorach'' (1983)

Revision as of 12:07, 30 May 2011

professor
Małgorzata Szpakowska
200px
Małgorzata Szpakowska
Born May 18, 1940 (1940-05-18) (age 79)
Warsaw
Residence Poland
Nationality Polish
Education University of Warsaw
Alma mater University of Warsaw
Occupation Professor ordinarius at the Institute of Cultural History at the Institute of Polish Culture, Polish Language Studies, University of Warsaw.
Notable works Światopogląd Stanisława Ignacego Witkiewicza (1976), O kulturze i znachorach (1983), Dyskusje ze Stanisławem Lemem (1996)
Awards The Kościelski Foundation Award
Website
ikp.uw.edu.pl

Małgorzata Szpakowska - scientific specialty: The science of culture, history of ideas, history of the 20th century culture, anthropology of body

Professor ordinarius at the Institute of Cultural History at the Institute of Polish Culture, Polish Language Studies, University of Warsaw.

Ph.D.: 1975, Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences Habilitation: 1996, University of Warsaw Professor: 2004

Basic areas of research: History of the 20th century culture, anthropology of body, culture vs nature in the domains of food, sex, health, and illness, of customs and their awareness in the 20th century, theatre criticism


Major publications

  • Światopogląd Stanisława Ignacego Witkiewicza (1976)
  • O kulturze i znachorach (1983)
  • Dyskusje ze Stanisławem Lemem (1966)
  • Zakorzenieni, wykorzenieni. O carach, wodzach i człowieku osobnym (1997)
  • Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian, Warszawa 2003, Wydawnictwo W.A.B., ISBN 83-89291-30-4
  • Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach, Wydawnictwo W.A.B., ISBN 978-83-7414-474-2