Difference between revisions of "Lem's Universe WL 2003"

From Lemopedia
Jump to: navigation, search
(Created page with "{{infobox book | name = Lem's Universe | title_orig = Wszechświat Lema | translator = | image = 200px|Cover | image_caption= cover...")
 
Line 24: Line 24:
 
}}
 
}}
  
Wybór esejów, poświęconych najważniejszym tematom, obecnym w twórczości Lema. Książka obszernie omawia następujące zagadnienia:
+
A choice of essays dedicated to fundamental topics present in Lem's works. The book extensively discusses the following:
* aspekty polityczne fantastyki
 
* aksjologia: przypadek i wartości
 
* dzieje rozumu
 
* kontakt z obcością
 
* krytyka współczesnej cywilizacji
 
* relacja naturalne|sztuczne
 
* problem lektury świata
 
* ewolucja Lemowych światów
 
  
"Twórczość Lema stanowi potężną sieć powiązanych ze sobą tematów, obrazów, tekstów. Skupiwszy uwagę na dowolnym fragmencie, przechodzimy stopniowo i nieuchronnie do ujęć coraz szerszych, wreszcie aspirujących do objęcia Całości ..." (fragment wstępu)
+
* political aspects of science fiction
 +
* axiology: chance and values
 +
* history of reason
 +
* contact with the alien
 +
* criticism of modern civilization
 +
* relation of natural to artificial
 +
* problem of reading the world
 +
* evolution of Lem's worlds
 +
 
 +
"Lem's works create a powerful network of interrelated themes, images and texts. Initially concentrating on a specific fragment we move to ever wider shots that, finally, aspire to take the Whole ..." (a fragment of the introduction))

Revision as of 18:41, 18 April 2011

Lem's Universe  
Cover
cover
Author(s) Jerzy Jarzębski
Original title Wszechświat Lema
Cover artist Tomasz Lec
Country Poland
Language Polish
Publisher Wydawnictwo Literackie
Publication date 2003
Media type Print (soft)
Pages 339 pp (first edition)
ISBN 83-08-03343-1

A choice of essays dedicated to fundamental topics present in Lem's works. The book extensively discusses the following:

  • political aspects of science fiction
  • axiology: chance and values
  • history of reason
  • contact with the alien
  • criticism of modern civilization
  • relation of natural to artificial
  • problem of reading the world
  • evolution of Lem's worlds

"Lem's works create a powerful network of interrelated themes, images and texts. Initially concentrating on a specific fragment we move to ever wider shots that, finally, aspire to take the Whole ..." (a fragment of the introduction))