Help:Contents

From Lemopedia
Revision as of 15:57, 28 March 2011 by Admin (talk | contribs) (lemology)
Jump to: navigation, search

General help for editors

Artykuły w Lemopedii może dodawać oraz edytować każdy zarejestrowany użytkownik. Istnieją trzy podstawowe kategorie artykułów:

 • editions: rekordy bibliograficzne, prezentujące konkretne wydania książek Lema we wszystkich językach
 • lemology: artykuły poświęcone pracom oraz autorom książek z zakresu lemologii
 • elements: słownik haseł, dotyczących dorobku literackiego Lema (tematy, pojęcia, bohaterowie)

editions

Aby dodać nowy rekord bibliograficzny:

 1. Sprawdź w wyszukiwarce, czy danego wydania nie ma w zasobach Lemopedii: najlepiej wpisując tytuł oraz język wydania.
 2. Jeżeli nie odnalazłeś danego wydania, utwórz nową stronę:
  • wpisz w polu wyszukiwania tytuł nowej strony według wzoru: Title Language Publisher DateOfPublication (czyli np. Solaris German Insel 1961)
  • wybierz opcję "create new page".
 3. Wklej w treści nowej strony następujący szablon:
{{Edition
|title=
|English title=
|Polish title=
|language=
|country=
|place=
|publisher=
|publication date=
|translator=
|cover=
|pages=
|ISBN=
|print-run=
}}
 1. Wypełnij brakujące pola, jeżeli nie znasz któregoś, pozostaw je puste.
 2. Zobacz podgląd strony (przycisk "show preview).
 3. Jeżeli wszystko jest w porządku, save page (przycisk "save page").
 4. Jeżeli posiadasz okładkę danego wydania w wersji elektronicznej (plik jpg, png, tiff), załaduj ją do zasobów Lemopedii, klikając na nazwę pliku, która wyświetla się w prawym górnym rogu strony (czerwony link): preferowana rozdzielczość: 300dpi, szerokość: 600px.

lemology

W treści artykułu należy umieścić znacznik
[[category:lemology]]

elements

W treści artykułu należy umieścić znacznik [[category:elements]]. Można też skategoryzować artykuł pod kątem książki (np. [[category:Solaris]], postaci (np. [[category:Ijon Tichy]]) albo pojęcia, którego dotyczy.