Summa Technologiae v.2 Polish Interart 1996

From Lemopedia
Jump to: navigation, search
ST2.jpg


title: Summa Technologiae t.2
original (Polish) title: Summa Technologiae t.2
English title: Summa Technologiae v.2
language: Polish
country: Poland
place: Warsaw
form: book
publisher: Interart
publication date: 1996
volume: 2
edition: firstcover: hard
cover by: Roman Kirilenko
afterword: Jerzy Jarzębski
pages: 247

ISBN: 83-7060-458-7
print-run:
series: Interart Dzieła zebrane
series number: 14
dimensions: 210 x 150 mm


Content: Tom 1: I Dylematy. II Dwie ewolucje: Wstęp. Podobieństwa. Różnice. Pierwsza przyczyna. Kilka naiwnych pytań. III Cywilizacje kosmiczne: Sformułowanie problemu. Sformulowanie metody. Statystyka cywilizacji kosmicznych. Katastrofizm kosmiczny. Metateoria cudów. Unikalność człowieka. Inteligencja: przypadek czy konieczność? Hipotezy. Votum separatum. Perspektywy. IV Intelelektronika: Powrót na ziemię. Bomba megabitowa. Wielka gra. Mity nauki. Wzmacniacz inteligencji. Czarna skrzynka. O moralności homeostatów. Niebezpieczeństwa elektrokracji. Cybernetyka i socjologia. Wiara i informacja. Metafizyka eksperymentalna. Wierzenia elektromózgów. Duch w maszynie. Kłopoty z informacją. Wątpliwości i antynomie. V Prolegomena wszechmocy: Przed chaosem. Chaos i Ład. Scylla i Chybryda, czyli o umiarze. Milczenie Konstruktora. Szaleństwo z metodą. Nowy Linneusz, czyli o systematyce. Modele i rzeczywistość. Plagiaty i kreacje. Obszar imitologii. VI Fantomologia: Podstawy fantomatyki. Maszyna fantomatyczna. Fantomatyka obwodowa i centralna. Granice fantomatyki. Cerebromatyka. Teletaksja i fantoplikacja. Osobowość i informacja.

Tom 2: VII Stwarzanie światów: Wstęp. Hodowla informacji. Inżynieria transcendencji. Inżynieria kosmogoniczna. VIII Paszkwil na ewolucję: Wstęp. Rekonstrukcja gatunku. Konstrukcja życia. Konstrukcja śmierci. Konstrukcja świadomości. Konstrukcje oparte na błędach. Bionika i biocybernetyka. Oczami Konstruktora. Rekonstrukcja człowieka. Cyborgizacja. Maszyna autoewolucyjna. Zjawiska pozazmysłowe.

Zakończenie. Przypisy. Literatura omawiana w tekście. Posłowie dwadzieścia lat później (1982).

Posłowie Jerzego Jarzębskiego pt. ""Summa"".