Star Diaries Russian AST 2020

From Lemopedia
Jump to: navigation, search
Star Diaries Russian AST 2020.jpg
Star Diaries Russian AST 2020 0.jpg


title: Ijon Tichy
original (Polish) title: Dzienniki gwiazdowe
English title: Star Diaries, the
language: Russian
country: Russia
place: Moscow
form: book
publisher: AST
publication date: 2020
volume: Complete Works Vol.8
edition:

translators: Vaysbrot E., Gromova A.
translator: Klekh I.
translator2: Dushenko K.
translator3: Bruskin D.
translator4: Legeza S.
translator5: Yaznevich V.
cover: hard
pages: 720 (7-447)

ISBN: 978-5-17-121465-4
print-run: 2500
series: Lem — sobraniye sochineniy (Neo)

Nr 323a 1/2 Content in Polish: Wstęp; Wstęp; Wstęp do poszerzonego Wydania; Nota informacyjna; Podróż siódma; Podróż ósma; Podróż jedenasta; Podróż dwunasta; Podróż trzynasta; Podróż czternasta; Podróż osiemnasta; Podróż dwudziesta; Podróż dwudziesta pierwsza; Podróż dwudziesta druga; Podróż dwudziesta trzecia; Podróż dwudziesta czwarta; Podróż dwudziesta piąta; Podróż dwudziesta ósma; Pożytek ze smoka; Ostatnia podróż Ijona Tichego; Ratujmy kosmos (List otwarty Ijona Tichego); Wyprawa profesora Tarantogi; Czarna komnata profesora Tarantogi; Dziwny gość profesora Tarantogi; Godzina przyjęć profesora Tarantogi; Wizja lokalna; Posłowie do Posłowia; O powstaniu powieści Wizja lokalna. Fragment: https://fantlab.ru/edition270097.pdf