Science Fiction and Futurology v.2 Polish Interart 1996

From Lemopedia
Jump to: navigation, search


title: Fantastyka i futurologia t.2
original (Polish) title: Fantastyka i futurologia t.2
English title: Science Fiction and Futurology v.2
language: Polish
country: Poland
place: Warsaw
form: book
publisher: Interart
publication date: 1996
volume: 2
edition: firstcover: hard
cover by: Roman Kirilenko
afterword: Jerzy Jarzębski
pages: 348

ISBN: 8370603726
print-run:
series: Interart Dzieła zebrane
series number: 15


Content: T.1: Przedmowa. Przedmowa do II wydania. Wprowadzenie. Struktury: Język dzieła literackiego. Świat dzieła literackiego. Struktury kreacji literackiej. Od strukturalizmu do tradycjonalizmu. Socjologia science-fiction. Przypisy.

T.2: Pola problemowe fantastyki: Katastrofa. Roboty i ludzie. Kosmos i fantastyka. Metafizyka science fiction i futurologia wiary. Erotyka i seks. Człowiek i nadczłowiek. Remanent. Przypisy.

Tom 3: Eksperyment w science-fiction. Utopia i futurologia. Zakończenie metafuturologiczne. Zakończenie metafantastyczne. Posłowie. Przypisy. Skorowidz nazwisk.

Posłowie Jerzego Jarzębskiego pt. "Igraszki i powinności fantastyki naukowej".