Science Fiction and Futurology v.1 Polish WL 1973

From Lemopedia
Jump to: navigation, search
1973 wl ff1.jpg


title: Fantastyka i futurologia
original (Polish) title: Fantastyka i futurologia
English title: Science Fiction and Futurology
language: Polish
country: Poland
place: Cracow
form: book
publisher: Wydawnictwo Literackie
publication date: 1973
volume: 1
edition: secondcover: hard
cover by: Barbara Konarzewska
pages: 450[2]

ISBN:
print-run: 10283
series: WL 1 Dzieła Wybrane


Content: T.1: Przedmowa. Przedmowa do II wydania. Wprowadzenie.

I, Struktury: Język dzieła literackiego. Wstęp. Problemy językowe fantastyki. Struktura prezentacji i struktura prezentowanego. Struktury prezentacji nieusuwalne. Cztery struktury dzieła literackiego. Literalność i sygnałowość powieściowego świata.

II, Świat dzieła literackiego. Ontologia porównawcza fantastyki. Epistemologia Fantastyki.Wstęp. 1. Otwarcie na świat. 2. Wprowadzenie w teorię kreacji. 3. Paradygmatyka futurologii. 4. Niemoc futurologii. 5. Fałszywe prognozy istotne. 6. Etyka układowa. Fantomologia. 8. Philip K. Dick, czyli fantomatyka mimo woli. 9. Poszukiwanie paradygmatów.

III, Struktury kreacji literackiej. Wstęp: empiria i kultura. Struktury generujące fantastyki. Struktura świata i struktura dzieła I. Narracyjne cięcie sytuacji: realizm. Struktura świata i struktura dzieła II. Fantastyka. Klasyfikatory strukturalne science fiction.

IV, Od strukturalizmu do tradycjonalizmu. V. Socjologia science-fiction. Przypisy.