Science Fiction and Futurology Polish WL 1970 v.1

From Lemopedia
Jump to: navigation, search
Science Fiction and Futurology Polish WL 1970 v.1.jpg


title: Fantastyka i futurologia
original (Polish) title: Fantastyka i futurologia
English title: Science Fiction and Futurology
language: Polish
country: Poland
place: Cracow
form: book
publisher: Wydawnictwo Literackie
publication date: 1970
volume: first
edition: firstcover: hard
cover by: Barbara Konarzewska
pages: 292

ISBN:
print-run: 5283
series:


Content: T.1: Przedmowa. Wprowadzenie.

Struktury: I. Język dzieła literackiego. Wstęp. Struktura prezentacji i struktura prezentowanego. Struktury prezentacji nieusuwalne. Cztery struktury dzieła literackiego. Literalność i sygnałowość powieściowego świata. II, Świat dzieła literackiego: Ontologia porównawcza fantastyki. Epistemologia Fantastyki.

III, Struktury kreacji literackiej: Wstęp: empiria i kultura. Struktury generujące fantastyki. Struktura świata i struktura dzieła I. Narracyjne cięcie sytuacji: realizm. Struktura świata i struktura dzieła II. Fantastyka. Klasyfikatory strukturalne science fiction. IV, Od strukturalizmu do tradycjonalizmu. V. Socjologia science-fiction. Przypisy.