Philosophy of Chance v.1 Polish WL 1988

From Lemopedia
Jump to: navigation, search
Filozofia przypadku 1-21988.jpg


title: Filozofia przypadku
original (Polish) title: Filozofia przypadku
English title: Philosophy of Chance, the
language: Polish
country: Poland
place: Cracow
form: book
publisher: Wydawnictwo Literackie
publication date: 1988
volume: 1
edition: third



cover: hard
cover by: Władysław Targosz
pages: 350

ISBN:
print-run: 15350
series: WL Dzieła


Content: T. 1. Przedmowa. Wstęp do II wydania. I, Wstęp.

II, Sformułowanie programu.

III, Przedpole: Fenomenologiczna teoria dzieła. Problemy językowe, literackie i estetyczne.

IV, Kreacja dzieła.

V, Semantyka i pragmatyka. Znak i symbol. Język: introspekcja i substrat neutralny. Reprezentacja jako antynomia: obecna nieobecność. Matryce kulturowe semantyki.

VI, Informacjonistyka i logika. Dzieło: informacja strukturalna i selektywna. Dzieło: ujęcie logiczne i empiryczne.

VII, Cybernetyka stosowana. Wstęp. Ograniczenie metody. Sterowanie i gra. Mechanizmy odbioru. Szum w literaturze. Klasyfikacje kodów. Modelowanie w nauce i w literaturze.

VIII, Los społeczny czyli znaczenie dzieła. Wstęp. Sprawdziany społeczne znaczeń. Filtr, czyli znawcy literatury. Stochastyczny los dzieła. Arcydzieło zdemaskowane. Kariera falsyfikatu.

IX, Nowoczesność czyli przypadek: Wstęp. Rekapitulacja i krok naprzód. Nowa powieść i nowa fizyka. Nowa powieść i matematyka.

X, Modele dzieła: Modele biologiczne dzieła. Granice modelu biologicznego. Model fikcji literackiej. Obiekty informacyjne i obiekty fizyczne. Stochastyczny model dzieła. Podsumowanie.

Tom II.

Wstęp.

XI, Granice wzrostu kultury: Sacrum i profanum. Kłopoty z definicją kultury. Skąd się wzięła kultura? Losowość w kulturze. Patologia kultury.

XII, Literatura i poznanie: Wstęp. Teoria i praktyka literatury. Czas przeszły dokonany. Imię róży. Mała medytacja pod mottem "Habent sua fata libelli". Małej medytacji część druga. Jak stworzyć czytelników? Czas przyszły lub inny. Wstęp. Wizja lokalna. Bilans.

XIII, Wycieczka w genologię: Todorova typologia fantastyki. Literatura jako antynomia. Strukturalizm i aksjologia.

XIV, Wprowadzenie w metakrytykę: Bezwiedność literatury. Dwa zbiory i jeden przykład. Model krytyki. Protokół lektury. Konkretyzacja i ocena.

Metazoil. Zagadka języka.

XIV, Szczypta praktyki.

XV, Zakończenie. Posłowie. Przypisy