Philosophy of Chance v.1 Polish Interart 1997

From Lemopedia
Jump to: navigation, search
Filozofia przypadku1.jpg


title: Filozofia Przypadku t.1
original (Polish) title: Filozofia Przypadku t.1
English title: Philosophy of Chance, the v.1
language: Polish
country: Poland
place: Warsaw
form: book
publisher: Interart
publication date: 1997
volume: 1
edition: fourthcover: hard
cover by: Roman Kirilenko
afterword: Jerzy Jarzębski
pages: 354

ISBN: 83-7060-460-9
print-run:
series: Interart Dzieła zebrane


Content: T. 1. Przedmowa. Wstęp do II wydania. I Wstęp.

II Sformułowanie programu.

III Przedpole: Fenomenologiczna teoria dzieła. Problemy językowe, literackie i estetyczne.

IV Kreacja dzieła.

V Semantyka i pragmatyka. Znak i symbol. Język: introspekcja i substrat neutralny. Reprezentacja jako antynomia: obecna nieobecność. Matryce kulturowe semantyki.

VI Informacjonistyka i logika. Dzieło: informacja strukturalna i selektywna. Dzieło: ujęcie logiczne i empiryczne.

VII Cybernetyka stosowana. Wstęp. Ograniczenie metody. Sterowanie i gra. Mechanizmy odbioru. Szum w literaturze. Klasyfikacje kodów. Modelowanie w nauce i w literaturze.

VIII Los społeczny czyli znaczenie dzieła. Wstęp. Sprawdziany społeczne znaczeń. Filtr, czyli znawcy literatury. Stochastyczny los dzieła. Arcydzieło zdemaskowane. Kariera falsyfikatu.

IX Nowoczesność czyli przypadek: Wstęp. Rekapitulacja i krok naprzód. Nowa powieść i nowa fizyka. Nowa powieść i matematyka.

X, Modele dzieła: Modele biologiczne dzieła. Granice modelu biologicznego. Model fikcji literackiej. Obiekty informacyjne i obiekty fizyczne. Stochastyczny model dzieła. Podsumowanie.

Tom II.

Wstęp.

XI Granice wzrostu kultury: Sacrum i profanum. Kłopoty z definicją kultury. Skąd się wzięła kultura? Losowość w kulturze. Patologia kultury.

XII Literatura i poznanie: Wstęp. Teoria i praktyka literatury. Czas przeszły dokonany. Imię róży. Mała medytacja pod mottem "Habent sua fata libelli". Małej medytacji część druga. Jak stworzyć czytelników? Czas przyszły lub inny. Wstęp. Wizja lokalna. Bilans.

XIII Wycieczka w genologię: Todorova typologia fantastyki. Literatura jako antynomia. Strukturalizm i aksjologia.

XIV Wprowadzenie w metakrytykę: Bezwiedność literatury. Dwa zbiory i jeden przykład. Model krytyki. Protokół lektury. Konkretyzacja i ocena.

Metazoil. Zagadka języka.

XIV Szczypta praktyki.

XV Zakończenie. Posłowie.

Posłowie Jerzego Jarzębskiego pt.: Byt i los.