Philosophy of Chance Polish WL 1968

From Lemopedia
Jump to: navigation, search
Philosophy of Chance Polish WL 1968.jpg


title: Filozofia przypadku
original (Polish) title: Filozofia przypadku
English title: Philosophy of Chance, the
language: Polish
country: Poland
place: Cracow
form: book
publisher: Wydawnictwo Literackie
publication date: 1968
edition: firstcover: hard
cover by: Barbara Konarzewska
pages: 608

ISBN:
print-run: 3283
series: WL 1 Dzieła Wybrane


Content: Przedmowa. I, Wstęp. II, Sformułowanie programu.

III, Przedpole: Fenomenologiczna teoria dzieła. Problemy językowe, literackie i estetyczne. IV, Kreacja dzieła.

V, Semantyka i pragmatyka: Znak i symbol. Język: introspekcja i substrat neutralny. Reprezentacja jako antynomia: obecna nieobecność. Matryce kulturowe semantyki.

VI, Informacjonistyka i logika. Dzieło: informacja strukturalna i selektywna. Dzieło: ujęcie logiczne i empiryczne.

VII, Cybernetyka stosowana. Wstęp. Ograniczenie metody. Sterowanie i gra. Mechanizmy odbioru. Szum w literaturze. Klasyfikacje kodów. Modelowanie w nauce i w literaturze.

VIII, Los społeczny czyli znaczenie dzieła. Wstęp. Sprawdziany społeczne znaczeń. Filtr, czyli znawcy literatury. Stochastyczny los dzieła. Arcydzieło zdemaskowane. Kariera falsyfikatu.

IX, Nowoczesność czyli przypadek. Wstęp. Rekapitulacja i krok naprzód. Nowa powieść i nowa fizyka. Nowa powieść i matematyka.

X, Modele dzieła: Modele biologiczne dzieła. Granice modelu biologicznego. Model fikcji literackiej. Obiekty informacyjne i obiekty fizyczne. Stochastyczny model dzieła. Podsumowanie.

XI, Strukturalizm i ewolucjonizm: Wstęp. Strukturalizm i struktury. Odbiór stabilizujący. Język jako system. Semantyczna struktura dzieła. Fatamorganowa teoria struktury dzieła. Przypadkowość języka i kultury. Struktura formalna i sematyczna. Podsumowanie

XII, Wycieczka w semiologię. Kreacja i anihilacja znaków. Język a gradient semantyczny sytuacji. Całości semantyczne. Bariera semiotyczna literatury.

XIII, Wprowadzenie w metakrytykę: teoria kultury. Wstęp. Szachy i kultura. Składnia kultur: kazuistyka. Model kultury. Bezwiedność literatury. Dwa zbiory i jeden przykład. Model krytyki. Protokół lektury. Konkretyzacja i ocena. Metazoil. Zagadka języka.

XIV, Szczypta praktyki.

XV, Zakończenie. Posłowie. Przypisy.